Lidmaatschappen

Lid worden van TPC Boshoven

Wachtlijst Padel en combileden.

Door de enorme groei van ons ledenaantal zijn we op dit moment helaas genoodzaakt om tijdelijk een Padel ledenstop te hanteren. Jij kan je als Padellid of combilid aanmelden en dan word jij op de wachtlijst geplaatst. De ledenadministratie zal contact met jou opnemen zodra jouw inschrijving op de wachtlijst kan worden omgezet naar een actief lidmaatschap.

Uiteraard blijft het wel mogelijk je in te schrijven als tennislid van onze vereniging.

T.P.C.B.:Tennis- en Padelclub Boshoven, circa 500 leden (~100 jeugdleden), gelegen op het sportpark Boshoven, adres: Vrakkerveld 4 te Weert.
Banen:5 kunstgras-zandbanen met verlichting en 1 miniveldbaan.
Per 1 juli 2021 hebben wij ook 2 padelbanen met verlichting.
Paviljoen:De club heeft een eigen modern clubgebouw met kleedruimtes en een kantine; ieder seniorlid (vanaf het jaar dat je 18 wordt) is verplicht twee maal per jaar een bardienst te verrichten, alsmede het IVA certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) online te behalen. Dit kan via deze link
Informatie:Mededelingen worden gedaan via de website  www.tcboshoven.nl
Gelieve daartoe regelmatig de website te raadplegen.
Lidmaatschap:Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van enig jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd (vóór 1 december van enig jaar) loopt het lidmaatschap automatisch door voor 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats. Het senior lidmaatschap houdt automatisch in dat het lid een toegangssleutel aanschaft. Junior leden kunnen deze sleutel ook aanschaffen. Deze sleutel wordt uitgegeven door de Paviljoencommissie en dient dan ook pas betaald te worden.
KNLTB:Ieder lid van TPC Boshoven is automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).
Training:Alleen leden van TPC Boshoven kunnen binnen de club tennis- en/of padeltraining krijgen. Je krijgt een nota van TML welke je binnen 14 dagen na ontvangst dient te betalen aan TML.

Inschrijfgeld

Junioren€    10,00
Senioren€    10,00

Borg sleutel 

Deze sleutel, die toegang geeft tot het park en de kleedlokalen, wordt uitgegeven door de Paviljoencommissie en dient dan ook pas betaald te worden. Kosten per 1-1-2020 € 10,00 

Contributie

Contributie vormenJuniorSenior
Tennis € 60,00€ 145,00
Padel€ 60,00€ 145,00
Tennis & Padel€ 90,00€ 195,00
80+ (idem Junior) € 60,00
Niet spelende leden€ 30,00 € 30,00

Junioren:    Zij die op 1 januari van het tennisseizoen nog geen 17 jaar zijn.
Senioren:   Zij die vóór 1 januari van het tennisseizoen 17 jaar of ouder zijn.

Contributie bij lid worden gedurende het jaar:

Lidmaatschap senioren
TPC BoshovenTennisPadelTennis & padel 
Hele seizoen €             145,00 €             145,00 €             195,00
januari €             145,00 €             145,00 €             195,00
februari €             145,00 €             145,00 €             195,00
maart €             145,00 €             145,00 €             195,00
april €             131,00 €             131,00 €             176,00
mei €             116,00 €             116,00 €             156,00
juni €             102,00 €             102,00 €             137,00
juli €               87,00 €               87,00 €             117,00
augustus €               73,00 €               73,00 €               98,00
september €               58,00 €               58,00 €               78,00
oktober €               44,00 €               44,00 €               59,00
november €               29,00 €               29,00 €               39,00
december €               15,00 €               15,00 €               20,00

Lidmaatschap Junioren
TPC BoshovenTennisPadelTennis & padel 
Hele seizoen €               60,00 €               60,00 €               90,00
januari €               60,00 €               60,00 €               90,00
februari €               60,00 €               60,00 €               90,00
maart €               60,00 €               60,00 €               90,00
april €               54,00 €               54,00 €               81,00
mei €               48,00 €               48,00 €               72,00
juni €               42,00 €               42,00 €               63,00
juli €               36,00 €               36,00 €               54,00
augustus €               30,00 €               30,00 €               45,00
september €               24,00 €               24,00 €               36,00
oktober €               18,00 €               18,00 €               27,00
november €               12,00 €               12,00 €               18,00
december €                 6,00 €                 6,00 €                 9,00

Word je, als senior, lid vóór 1 april dan dienen in dat jaar 2 bardiensten “gedraaid” te worden. Lid vóór 1 augustus dan in lopend jaar 1 bardienst en lid na 1 augustus geen bardienst in het jaar van aanmelding.  Voor verder info over bardienst draaien zie hier.

Bardienst nieuwe Senior-leden:

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK; IVA certificaat:

Degene die bardienst “draait”, dient te kunnen aantonen dat hij of zij de IVA instructie heeft gehaald. De club dient daartoe een afschrift van het certificaat in het paviljoen beschikbaar te hebben. Het IVA-certificaat behaal je online via deze link . Voor verder info klik hier

Betalingen:

Penningmeester TPC Boshoven  – Rabobank: NL33RABO0166913472

Opzegging:

Het lidmaatschap van TPC Boshoven kan schriftelijk beëindigd worden d.m.v. een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tpcboshoven.nl). Deze afmelding moet geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. 

Aanmelden:

Aanmelden als lid kan door je aan te melden via de knop “Lid worden” en het inschrijfformulier in te vullen.  Pasfoto ook digitaal aanleveren via inschrijfformulier.