Belangrijke weetjes

Toegang tot het tennispark

Om toegang te verkrijgen tot het park en de kleedlokalen is het mogelijk om in het bezit te komen van een sleutel voor de toegangspoort van ons tennispark. Deze sleutel is te verkrijgen bij Burghard Grabert  (ledenadministratie) voor een borgbedrag van € 5,-. Zodra de sleutel weer wordt ingeleverd krijg je dit borgbedrag terug.

DAGPASJES

Indien je met een kennis of familielid, die geen lid is van Tennisclub Boshoven, een dag wilt tennissen op ons tennispark is dat mogelijk door een dagpasje te kopen via de ledenadministratie (Burghard Grabert), via de bardienst in ons clubhuis of bij Cafetaria JACO. Kosten € 5,00 per persoon per dag.

 

Mannenavond, mixavond of husselochtend

Wil je snel andere leden leren kennen zonder dat je eerst moet afspreken ga dan eens naar de maandagavond “mannenavond” of op woensdagavond de “mixavond”. Deze avonden vinden wekelijks plaats, de mannenavond en mixavond beginnen om 19:00uur. Er worden heren-dubbels en mix-dubbels gespeeld elk half uur wordt er opnieuw gehusseld, zodat er elk half uur in een andere samenstelling wordt gespeeld, hetgeen er toe bijdraagt dat men al snel een tennispartner voor andere dagen vindt. Ook hebben we de mogelijkheid  voor senioren om op woensdagmorgen vanaf 9:00 uur naar de husselochtend te komen om met elkaar een balletje te slaan.

 

Kennis maken jeugd tennis (incl. tennislessen)

Tennisvereniging  Boshoven wil kinderen in de leeftijd 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5) graag de kans geven om kennis te maken met de tennissport. Hiervoor worden door gecertificeerde trainers van TML ca. 15 kennismakingslessen tennis gegeven. De lessen bestaan in het begin vooral uit bal- en slagvaardigheidsoefening. Gaandeweg komt het racket er steeds meer aan te pas en wordt er miniveld tennis gespeeld (stage Rood). Aan het einde van de lessen  kunnen de kinderen zich opgeven voor vervolglessen om het spel verder onder de knie te krijgen. De lessen duren ca. 60 minuten en vinden wekelijks plaats op maandag, woensdag of vrijdag tussen grofweg 15:30 en 18:00 uur in de periode april t/m september. Een eigen racket is voor de B&S lessen niet benodigd.

Door in te schrijven ontvangt uw kind het lidmaatschap voor 2018 van TC Boshoven. De jaarcontributie bedraagt € 75,=. In de contributie is eenmalig het volgen van de bal en slagvaardigheidstrainingen begrepen. Daarnaast geeft TC Boshoven nog een clubkorting in het kader van tennisstimulering. De kosten voor het 1e jaar lidmaatschap en de ca. 15 lessen bedragen derhalve totaal  € 57,50

Indien  uw kind na het volgen van de kennismakingslessen besluit te stoppen dient u het voor 1 december van het lopend jaar het lidmaatschap af te melden bij de ledenadministratie. Vragen kunt u mailen naar:  Jeugd@tcboshoven.nl  Klik voor inschrijfformulier op:  Aanmelden B&S

 

Recreatieve tennis toernooitjes

Zo’n 3 maal per jaar worden er recreatieve toernooitjes georganiseerd, in het voorjaar het starttoernooi, het midzomertoernooi in de zomer en in het najaar het stampotten toernooi. Deze toernooitjes starten meestal rond 11:00 uur en duren tot 16:00 uur. Lekker sportief en gezellig een balletje slaan voor elk tennisniveau. Deze toernooitjes vallen bij veel leden in de smaak, neem ook een keer deel en ervaar zelf hoe leuk het is.

 

Clubkampioenschappen

Jaarlijks vinden ook de clubkampioenschappen plaats, voor zowel de junioren als de senioren. Zowel in enkel als de dubbel en mixdubbel kun jij je meten met andere leden van de club. Wie gaat er met de eretitel aan de haal? Meestal wordt gespeeld in meerdere categorieën zodat je op je eigen niveau een paar leuke partijen kunt spelen. We streven elk jaar weer naar meer deelnemers, jij doet toch ook mee?!

 

Klaverblad Boshoven Open Tennistoernooi

Jaarlijks in week 30 organiseert een fanatieke commissie binnen onze vereniging een open toernooi. Hier doen vanuit de gehele regio tennissers aan mee. In de diverse categorieën wordt er gestreden om de titel. Een hele happening voor zowel deelnemers, als bezoekers, die jaarlijks in grote getale ons tennispark weer weten te vinden. Een toernooi waar Tc Boshoven trots op is!

 

Niet tennis gerelateerde activiteiten

Voor zowel de senioren als de junioren worden er, met name in de winterse periode, ook leuke niet tennis gerelateerde activiteiten georganiseerd. Bij de senioren bijv. het jaarlijks darttoernooi en de kaartavonden. Bij de junioren de filmavond. Heb je zelf ook een leuk idee, of wil je iets organiseren, meldt je dan bij een van de bestuurs- en/of commissieleden.

 
 

Oude kleding in groene kledingcontainer

Menigeen heeft wel de groene KICI kledingcontainer op ons tennispark zien staan. Wie daar zijn oude kleding ingooit, steunt onze vereniging. Want een deel van de opbrengst (€ 0,15 per kilo) gaat rechtstreeks naar onze clubkas. Ook niet leden kunnen gebruik maken van deze kledingcontainer. Hoe meer hoe beter!

Wat mag er in de container? 

Alle producten van textiel; Denk hierbij aan kleding of schoenen, maar bijvoorbeeld ook aan handdoeken, theedoeken, washandjes, dekbedhoezen of gordijnen en vitrage. Ook knuffels mogen gedoneerd worden.
 
Graag rekening houden met de volgende punten:
•Schoon en niet verontreinigd
•Schoeisel per paar gebonden
•Aanbieden in gesloten zak
•Vuilniszakken niet helemaal vullen, want anders passen deze niet door de opening van de container
 
Een ander deel van die opbrengst gaat bovendien naar een ander goed en sportief doel: het Fonds Gehandicaptensport. Deze organisatie zet zich in om regelmatig sporten ook voor gehandicapten mogelijk te maken. Want hierdoor krijgen ze de extra kracht en behendigheid die ze nodig hebben om fit te blijven en te kunnen functioneren.
 
Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar aan sportorganisaties voor de vaak kostbare, aangepaste faciliteiten of voor extra begeleiding. En dus ook een deel van de opbrengsten van de kleding die wordt ingeleverd zijn hiervoor bestemd. Dus doe mee en dien twee goede doelen tegelijk: het spekken van onze clubkas én geld voor gehandicaptensport!
 

Onderstaand de regels voor bespelen tennisbanen tijdens de winter/winterperiode:

  • Bij droge vorst kan gewoon getennist worden dus ook met -10 graden.
  • Bij sneeuw het kunstgras niet bespelen en de sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Dus niet gaan vegen en schuiven!
  • Bij opdooi, dus na een vorstperiode, mag er niet getennist worden.
  • Bij ijzel mag er niet getennist worden.

 

Test of er nog sprake is van opdooi in de tennisbaan om te bepalen wanneer er weer getennist kan worden. Dit is relatief eenvoudig. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de tennisbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.
Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.

 

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kunt u vragen stellen of meldingen doen over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. In een vertrouwelijk gesprek bespreekt u wat u dwars zit en welke stappen u zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Kijk voor meer informatie op www.vertrouwenspuntsport.nl