Wervingsavond vrijwilligers

Op donderdagavond 4 november organiseren wij een wervingsavond voor nieuwe vrijwilligers. Als verenging zijn we heel blij met het aantal vrijwilligers dat we hebben maar we merken dat er soms erg veel taken bij een klein aantal mensen liggen. Ook door de enorme toestroom van nieuwe padelleden komt er veel extra werk op ons af. Jullie hulp is daarom welkom, in welke vorm dan ook, van groot tot klein!

Om het voor alle leden inzichtelijk te maken wat je als vrijwilliger kan bijdragen aan onze vereniging maken alle commissies op dit moment een overzicht van de taken die ze uitvoeren. Deze komen z.s.m. op onze TCB omgeving te staan zodat jullie daar inzicht in krijgen. Donderdag 4 november is bedoeld voor alle leden die graag een steentje bij willen dragen aan onze mooie vereniging en meer willen weten over de mogelijkheden om van klein tot groot vrijwilligerswerk te doen. Denk aan het helpen organiseren van een tennis- of padeltoernooi, het opbouwen van de tent net voor ons Klaverblad open toernooi, het extra schoonmaken van ons paviljoen of iets heel kleins als het bijhouden van onze EHBO koffers.

We zien jullie graag op 4 november in ons paviljoen vanaf 19.30 onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zorgen dat dat er vanuit alle commissies iemand aanwezig is om je vragen te beantwoorden en samen te kijken hoe je een bijdrage kan leveren.

Ben jij erbij? Meld je alvast aan via secretariaat@tcbosboven.nl