Update padel

We nemen jullie in het kort mee van waar we nu staan met het aan aanleggen van de padelbanen op onze tennisclub.

Na een voorspoedige start na de Algemene Ledenvergadering van jongstleden 8 november zijn we verder in het proces tegen een aantal tegenvallers aangelopen die we niet voorzien hadden, denkend aan de intelligente lockdown in dit voorjaar, een fikse prijsverhoging op de offertes. De padelcommissie heeft samen met Peter van der Steen gekeken wat hierin de mogelijkheden waren en er is veel overleg gevoerd met de padelleveranciers, gemeente, WML en grondverzet bedrijven om de plannen toch te realiseren. Helaas heeft dit heel veel tijd in beslag genomen. 

Op 10 juli 2020 heeft de padelcommissie het uitgewerkte plan gepresenteerd aan het bestuur. Naar aanleiding van deze presentatie is er besloten om het huidige plan stop te zetten, omdat het plan financieel niet haalbaar is, en de padelcommissie een nieuwe opdracht mee te geven, “het uitwerken van het aanleggen padelbanen aan de zijde van de tennismuur”. Deze opdracht is door de padelcommissie gepresenteerd op jongstleden 30 september.
 
Het bestuur en de padelcommissie zijn het erover eens dat de gestelde voorwaarden die in de Algemene Ledenvergadering van jongstleden 8 november zijn gepresenteerd niet gehaald kunnen worden en dus heeft het bestuur besloten een nieuwe Algemene Ledenvergadering te moeten uitschrijven.  Tijdens deze ALV zal de padelcommissie een toelichting geven op het bestaande plan en een alternatief plan presenteren. Helaas door de aangescherpte covid-19 regels kunnen wij op dit moment niet een ALV uitroepen. Zodra hier weer mogelijkheden voor zijn, komen wij bij jullie terug.

Tot zover. Ondanks de Covid-19 regels heel veel tennisplezier en hopelijk tot gauw met beter nieuws.

Het Bestuur