Uitnodiging Presentatie Open Club Weert-Noord Verenigd 28 maart 2017

Weert Noord Verenigd!
Burgerinitiatief voor clustering van sport, onderwijs, welzijn, ontmoeten, zorg en cultuur
Uitnodiging:
Praat en denk mee over Sportpark Boshoven
Weert-Noord Verenigd!

Geachte heer / mevrouw,

Op 17 mei 2016 is door het Burgerinitiatief Weert Noord Verenigd! de toekomstvisie van het Sportpark Boshoven gepresenteerd.

In deze Toekomstvisie hebben de verenigingen hun eerste ideeën getoond voor een multifunctioneel (sport)park, een bovenlokale voorziening waarin diverse functies zoals sport, onderwijs, welzijn, ontmoeten, zorg en cultuur geclusterd worden.

Het vervolg
Na deze initiatieffase hebben de organisaties in de periode september 2016 tot februari 2017 de ideeën verder uitgewerkt in de definitiefase en meer concreet gemaakt zijn:

  • Welke samenwerkingen –op korte- en lange termijn kunnen er plaatsvinden tussen de organisaties en welk aanbod kan hierbij aangeboden worden.
  • Welke accommodatie behoefte hebben de organisaties op korte- en lange termijn en zijn er combinaties tussen organisaties mogelijk.
  • Wat zijn de fysieke verbeteringen aan het (sport)park Boshoven op korte- en lange termijn zodat bovenstaande punten (aanbod en accommodatie) beter gerealiseerd kunnen worden.

De uitkomsten van deze fase willen wij graag aan u presenteren op dinsdag 28 maart a.s. om 19.30 uur in de Muziekcentrum De Bosuil , Vrakkerveld 2c te Weert.

Wij nodigen u, als (mogelijke) toekomstige gebruiker, van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Wij horen ook graag hoe u tegen de plannen aankijkt, welke kansen er wellicht nog meer zijn en waarmee wij eventueel nog rekening moeten houden.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.30 uur           Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur          Opening en welkomstwoord
20:05 uur          Presentatie uitkomsten van de Definitiefase
20.45 uur          Dialoog met de zaal.
21.30 uur          Afsluiting

Graag vernemen wij vóór 24 maart 2017 of u aanwezig bent en met hoeveel personen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: weertnoordverenigd@gmail.com.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Hofs (06-12435330) of Niels Peulen (06-29567738).

Wij ontmoeten u graag dinsdagavond 28 maart a.s.!

Hartelijke groeten,
Namens Weert-Noord Verenigd!
FC Oda – Scheidsrechtersvereniging Weert e.o. – Honk- en Softbalvereniging Indians Weert – Oda School – Hoera Kindercentra – Humanitas – Hangout – BPL/BAL – Muziekcentrum de Bosuil – TC Boshoven – Punt Welzijn – BC Weert’67 – LifeStyle health & prevention Weert.