Sanquin Bloedvoorziening

Zoals menigeen gehoord zal hebben, heeft TC Boshoven een overeenkomst gesloten met Sanquin Bloedvoorziening. Hierbij stellen we op jaarbasis ons paviljoen beschikbaar om de bloeddonoren te ontvangen, de administratieve formaliteiten te vervullen en om een kop koffie of glaasje fris te gebruiken. Dit gebeurt 16 maal per jaar op de woensdag van 11:00 tot 21:00 uur. De bloedafname zal plaats vinden in de speciaal daarvoor ingerichte bus, die geplaatst zal worden in de directe nabijheid van ons paviljoen. Voor het beschikbaar stellen van het paviljoen en het gebruik van de koffie , thee of fris ontvangt TC Boshoven een vergoeding van € 500,- per dag. Op jaarbasis is dit een substantieel bedrag dat wij goed kunnen gebruiken om de vereniging financieel gezond te houden. Dit jaar betreft het 6 woensdagen; 31 augustus – 14 september – 5 oktober – 26 oktober – 16 november – 7 december. Veel dank aan de vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor dit jaar om als gastvrouw / gastheer op te treden.

Succesvolle start met Sanquin
Woensdag 31 augustus heeft de eerste bloedafname sessie plaatsgevonden nabij ons paviljoen waarbij ons paviljoen diende als plaats waar de Sanquin organisatie en het Rode Kruis hun donoren ontvingen voor de administratieve handelingen en later voor het nuttigen van een kleine snack en een koffie of fris.

Wij allen kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij de Sanquin organisatie en het Rode Kruis zich zeer positief uitlieten over onze locatie en het paviljoen. Tevens waren ze zeer te spreken over de ontvangst, de gastvrijheid en de service die onze gastheren en gastvrouwen lieten zien.

M.a.w. een goed stukje TC Boshoven promotie en erg goed voor ons imago. Eenieder bedankt voor de medewerking. Voor het restant 2016 staan nog 5 sessies gepland en voor 2017 zijn inmiddels 16 bloedafname sessies afgesproken. Samen maken we er een succes van.