Opstart trainingen voor de jeugd: vanaf 4 mei

We mogen weer tennissen! Na het bespreken met de gemeente van onze werkwijze voor de Corona werkwijze zullen we komende week de trainingen voor de jeugd weer opstarten. 

Omdat iedereen weer graag wil beginnen hebben we besloten om komende week weer op te starten. Van kinderen die komende week echt niet kunnen trainen ontvangen we graag een afmelding. Na de komende week volgen we weer het normale schema. Nu willen we vooral weer beginnen!

Hierbij vragen we jullie aandacht voor de volgende punten:

Met betrekking tot de planning:

 • Training vindt plaats volgens de gemaakte groepsindelingen. 
 • Lessen zullen, net als anders, 50 minuten duren. De 10 minuten tussen de lessen worden enkel gebruikt voor het wisselen van de groepen. Alle kinderen worden verzocht om het park direct na de training te verlaten. De nieuwe groep wordt verzocht om pas kort voor de training aanwezig te zijn.
 • Gedurende de Corona periode zullen er geen proeflessen gegeven worden (wel kan men aansluiten bij inloop tennis op zondag).

Met betrekking tot de gedragsregels op ons tennispark:

 • Kinderen die klachten hebben als koorts, hoesten of verkoudheid mogen niet deelnemen. Ook bij ziekteklachten van een gezinslid is deelnemen niet toegestaan.
 • Voor de groepen 13 t/m 18 jaar dienen de kinderen 1.5 meter afstand tot elkaar (en de trainers) te houden.
 • Douches, kleedlokalen en de kantine blijven gesloten. Ga dus vooraf thuis naar toilet.
 • Voor dringend gebruik van het toilet kan de trainer toegang geven tot het toilet. Na afloop verplicht 20 seconden handen wassen met water en zeep.
 • Laat de kinderen zelfstandig naar de training komen. Indien het echt niet anders kan alleen halen/brengen van de kinderen. Het is niet toegestaan voor ouders/anderen om te blijven kijken of aanwezig te blijven op ons tennispark.
 • Neem je eigen gevulde bidon en handdoek mee.
 • Indien de gedragsregels niet opgevolgd worden, is de trainer geoorloofd om iemand zonder waarschuwing van de training weg te sturen.
 • Naast de trainingen voor de jeugd zal het tennispark alleen geopend zijn voor de inloop tennis op zondag. Alle andere uren is het park niet geopend en zal het hek op slot zijn.