Notulen Algemene ledenvergadering 31 januari 2020

Beste Leden,

De notulen van deĀ Algemene Ledenvergadering d.d. 31 januari 2020 kun je inzien onder het afgeschermde gedeelte voor leden van onze website via deze LINK.