Notulen Algemene Ledenvergadering 18 januari 2016

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 januari 2016 zijn beschikbaar.

Je kun ze lezen door te klikken op de volgende link: ALV 2016 18 januari definitief