Nieuwe sponsorovereenkomst

Op 30 september jl. hebben de Heerschap Groep uit Nederweert en TC Boshoven een sponsorovereenkomst getekend voor een periode van 3 jaar. Het loopt van 1 januari 2022 tot en met 31-12-2024.

Zoals jullie mogelijk uit diverse media hebben vernomen worden de diverse Jumbo winkels in Weert en Nederweert waar de Heerschap Groep franchisenemer is omgebouwd naar Albert Heijn winkels. Om hier de nodige exposure aan te geven heeft de Heerschap Groep gemeend mede door haar maatschappelijke betrokkenheid deze sponsoractie in het leven te roepen onder de naam “Heerschap Verbindt!”.

Het is een uniek en lokaal gebeuren, waarin verenigingen naast een vast jaarbedrag gedurende de drie jaar er vier momenten zijn waarop de vereniging nog extra geld kan verdienen. Op de inhoud van die momenten komen wij in de nieuwsbrieven tijdig op terug.

De verenigingen zijn ingedeeld in categorieën naar rato van ledenaantal. Wij zitten in de hoogste groep wat recht geeft op de hoogste vergoeding jaarlijks.  Het bestuur van TC Boshoven is zeer content met het afsluiten van deze overeenkomst. Begin 2022 zullen de reclame-uitingen zoals contractueel zijn overeengekomen zichtbaar zijn op ons park en op de website.