Najaarscompetitie KNLTB 2018

Informatie betreffende de najaarscompetitie 2018

Ben je van plan je op te geven voor de najaarscompetitie van 2018, doe dit dan uiterlijk vrijdag 1 juni a.s. en neem dan eerst kennis van onderstaande informatie.

De Technische Commissie zal bij de samenstelling van teams de volgende uitgangspunten hanteren:

  1.  Je moet je opgeven als individu! Daarnaast mag je een voorkeur voor een team opgeven!
  2.  Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur voor een team. TC behoudt zich het recht voor leden te plaatsen in een team of juist niet op basis van zijn of haar individuele speelsterkte.
  3. Wanneer jij je opgeeft voor de competitie gaat de TC ervan uit, dat je, op de door jouw gekozen dag in principe vrijwel elke week vanaf half september tot en met eind oktober beschikbaar bent.

 

Om deel te kunnen nemen aan de 17+, 35+, 50+ competitie moet men op 31 december 2018 respectievelijk 17, 35, of 50 jaar zijn. Voor old-timers­ geldt de leeftijds­grens van 45 jaar.

Degene die zich opgeven als reserve zullen als eerste benaderd worden wanneer een vaste teamspeler verhinderd is. Wel beoordeeld de TC of de reserve volgens de KNLTB-regels mag spelen in een team en voldoende niveau heeft om te kunnen invallen.

Opmerking: Voor de 8&9 competitie is besloten deze alleen aan te bieden voor de zondagmiddag!

Voor alle competitiedagen en –soorten zie de bijlagen op onze site www.tcboshoven.nl. Inschrijven kun je doen via een mail naar tc@tcboshoven.nl als individu met vermelding van je naam, speelsterkte (enkel en dubbel) en je 1e en mogelijke 2e voorkeur inzake de competitiedag en competitiesoort!

Voor eventuele verdere vragen over de competitie kunnen jullie terecht bij de competitieleider: Wil Geraedts: 06 – 46067782

De Technische Commissie