Ledenstop Seniorleden

Tijdens de bestuursvergadering van 17 mei j.l. is besloten om een ledenstop voor seniorleden in te voeren bij het bereiken van 300 actieve seniorleden. Daarbij geldt dat het tijdstip van voorgenomen lidmaatschap leidend is en niet de datum van aanmelding.

Momenteel heeft onze club 281 actieve seniorleden. Als bestuur denken we dat dit nodig is gezien de drukte in de avonduren. Omdat buiten de competitiedagen en buiten de avonduren nog wel voldoende baancapaciteit voor vrij spelen aanwezig lijkt, hebben we besloten om vooralsnog geen ledenstop in te voeren voor junior leden.