IVA

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK (IVA) ONLINE

Iedere sportkantine moet een drank- en horecavergunning hebben. De  vergunning vermeldt twee personen die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Zij worden als “leidinggevenden” beschouwd. Op tijden dat er alcohol geschonken wordt, moeten aanwezig zijn ofwel een leidinggevende, ofwel een geïnstrueerde barvrijwilliger.  Het is natuurlijk ondoenlijk dat er elke dag een “leidinggevende”  aanwezig is en daarom zijn er door onze club IVA-instructies verzorgd om ervoor te zorgen dat iedereen die bardienst heeft ook “gekwalificeerd” is. Op het moment dat er controle komt van de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit, moet degene die achter de bar staat, kunnen laten zien dat hij of zij de IVA instructie heeft gehad. De club dient daartoe een afschrift van het certificaat in het paviljoen beschikbaar te hebben.
Tot nu toe zijn de IVA-instructies intern verzorgd door ons lid Henk Stribos, die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne en als leidinggevende op de vergunning staat vermeld. Meestal gebeurt dit een of twee keer per jaar.

De tijd schrijdt echter voort en tegenwoordig is het mogelijk om (gratis) online het IVA-certificaat te halen op deze link

Het betreft een test van 20 multiple choice vragen en duurt amper een kwartier.  De test is in zoverre simpel, dat bij een fout gegeven antwoord, je meteen een nieuwe poging kunt wagen bij diezelfde vraag. Je hebt dus uiteindelijk altijd 20 vragen goed en behaalt dus ook altijd het certificaat.
Alvorens met de vragen te starten moeten enkele gegevens worden ingevuld. Bij E-mailadres barverantwoordelijke kunnen jullie invullen: henkstribos@home.nl, de naam van de vereniging is Tennisclub Boshoven, aangesloten bond is KNLTB, de plaats is Weert en de naam van de barverantwoordelijke is Henk Stribos.
Wij doen een beroep op de leden die nog geen IVA-certificaat hebben, om dit online te halen. De barverantwoordelijke krijgt automatisch door welke leden dit hebben gedaan. Uiteraard mogen ook leden die de IVA-instructie al hebben gedaan, dit ook doen.

Het bestuur

Laatst gewijzigd: 27 maart 2012