Baanreglement

Printversie: Baanreglement

Baanreglement

 1. Het reserveren van speeltijd kan via de knltb app of door middel van het digitaal afhangen met uw geldig tennispasje.
 2. De te reserveren speeltijd bedraagt maximaal vijfenveertig minuten.
 3. Digitaal afhangen in het tennispaviljoen kan alleen indien u met tenminste twee personen op het tennispark aanwezig bent en blijft.
 4. Indien alle banen bezet zijn en u heeft gereserveerd om te singelen, dient u op verzoek van andere wachtenden te dubbelen, zolang uw speeltijd nog niet is ingegaan.
 5. Op de maandagavond wordt tijdens de mannenavond van 18:30 – 21:00 op baan 1 gespeeld en van 18:30 – 20:30 uur op baan 2 en baan 3. Er dient naar een maximale bezetting (dubbels) van de baancapaciteit te worden gestreefd. Tijdens de mannenavond mogen ook junioren meedoen die tenminste 16 jaar oud zijn. Van 18:30 – 20:00 uur worden de wedstrijden random ingedeeld. Vanaf 20:00 worden de wedstrijden op speelsterkte ingedeeld. Baan 4 dient beschikbaar te zijn voor leden die niet aan de mannenavond wensen deel te nemen. Onder leden wordt in dit geval verstaan zowel senior- als ook juniorleden, waarbij voor juniorleden echter de eindtijd 21:00 uur geldt.
  Indien  bij aanvang van een nieuwe speeltijd geen gegadigden voor baan 4 aanwezig zijn, kan baan 4, bij voldoende deelnemers aan de mannenavond, ook worden gebruikt. Indien er tijdens de speeltijd (maximaal 45 minuten) leden komen voor baan 4, kan de reeds aangevangen speeltijd worden uitgespeeld, waarna baan 4 weer vrij komt voor het vrij tennissen. Baan 5 dient beschikbaar te zijn voor het geven van lessen aan leden.Op maandagochtend (mannen) en woensdagochtend (mix hussel ochtend) wordt van 10:00 – 12:00 uur gespeeld op 3 banen.Op dinsdagochtend (dames) wordt van 9:00 – 11:00 uur gespeeld op 3 banen.
 6. Op de woensdagavond tussen 18:30 uur en 20:30 uur, als er een mixavonds gepland zijn maximaal drie banen, te weten baan 1, 2 en 3 beschikbaar voor de betreffende activiteit. De wedstrijden worden van 18:30 – 20:30 random ingedeeld. Er dient naar een maximale bezetting (dubbels) van de baancapaciteit te worden gestreefd. Met de hiervoor genoemde mixavond mogen ook junioren meedoen die tenminste 16 jaar oud zijn.
 7. Baan 4 dient tot 20.00 uur beschikbaar te zijn voor het geven van lessen aan leden. Baan 5 dient de hele avond beschikbaar te zijn voor het geven van lessen aan leden. Als er geen les is mag er vrij gespeeld worden op deze banen.
 8. De junioren mogen dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18:30 uur en 21:00 uur alleen gebruik maken van baan 2, de jeugdbaan. Senioren mogen alleen van deze baan gebruik maken als de junioren geen speeltijd hebben gereserveerd. Als op andere banen niet door senioren digitaal is afgehangen mogen junioren ook van de andere banen gebruik maken. Na de reguliere speeltijd ( 45 minuten ) kunnen junioren baan 2 claimen en senioren de andere banen. Na 21:00 uur mogen junioren geen gebruik meer maken van de banen.
 9. Het samenspelen van junioren en senioren tussen 18:30 en 21:00 uur  is alleen mogelijk op baan 4. Na 21:00 uur mogen junioren geen gebruik meer maken van een baan.
 10. Voor trainingen worden door het Bestuur banen beschikbaar gesteld. De tijden en de banen zullen worden gepubliceerd op het digitale afhangbord.
 11. De tennispasjes zijn strikt persoonlijk en kunnen nooit door anderen gebruikt worden.
 12. Banen kunnen tussentijds door het bestuur en/of de Stichting Beheer Tennisclub Boshoven worden gereserveerd voor competities, toernooien en andere activiteiten in het belang van de tennisclub. Dit wordt overigens ruimschoots van te voren (via de website van TC Boshoven) aangegeven. Ook dient u rekening te houden met noodzakelijk baanonderhoud.
 13. Voor personen met een dagpasje als ook voor jeugdleden van andere Weerter tennisverenigingen die op onze banen mogen spelen in het kader van de jeugduitwisseling gelden dezelfde regels voor zover van toepassing. Per lid van TC Boshoven (jeugd en/of senior) mag er slechts 1 introducé worden uitgenodigd. Er dient per baan dus een zelfde aantal TC Boshoven leden aanwezig te zijn als introducees.
 14. Mini baan!
  De minibaan is in eerste instantie bedoeld voor de jeugd die deelnemen aan bal/slagvaardigheid en miniveldtennis. De miniveldbaan mag ook door de allerjongsten worden gebruikt echter wel onder toezicht. Ouders (zelf geen lid) met kinderen (wel lid) kunnen / mogen op de miniveldbaan oefenen. Preventief is dan ook de toegangspoort voor de betreding van het miniveldbaan.

 

Onderstaand de regels voor bespelen tennisbanen tijdens de winter/winterperiode:

 • Bij droge vorst kan gewoon getennist worden dus ook met -10 graden.
 • Bij sneeuw het kunstgras niet bespelen en de sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Dus niet gaan vegen en schuiven!
 • Bij opdooi, dus na een vorstperiode, mag er niet getennist worden.
 • Bij ijzel mag er niet getennist worden.

Test of er nog sprake is van opdooi in de tennisbaan om te bepalen wanneer er weer getennist kan worden. Dit is relatief eenvoudig. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de tennisbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.
Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.

Rondom de banen:
Rondom de tennisbanen en bij het paviljoen zijn afvalbakken geplaatst evenals rookzuilen.

We vragen iedereen met klem van deze voorzieningen gebruik te maken en indien nodig elkaar op het gebruik hiervan te wijzen. Zo houden wij ons park schoon en zal het zodoende ook een visitekaartje voor bezoekers zijn.
Op de naleving van dit reglement zal door het bestuur streng worden gelet en bij misbruik zullen maatregelen worden genomen.

Voor zover niet voornoemd in dit reglement beslist het bestuur of de door haar aangewezen personen inzake het implementeren van dit reglement.

Wij wensen jullie heel veel tennisplezier!,

HET BESTUUR VAN TC BOSHOVEN.

(laatste aanpassing 8 juli 2020)