Corona Update

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar.

Het is dus positief nieuws dat de jeugd t/m 18 jaar weer buiten mag sporten vanaf 29 april. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1,5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. De jeugd wordt zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd, omdat wij nog in afwachting zijn van een reactie van de gemeente, welke we pas krijgen de 28ste april.

Voor senioren geldt dus helaas nog dat tennissen en trainen niet mogelijk is.

De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar.

Ook wordt een uitgebreide ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen. De richtlijnen en uitvoering wordt nu eerst met NOC*NSF en de VSG afgestemd. Gemeenten maken hierover verder afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. De richtlijnen en toolkit worden zo snel mogelijk aan verenigingen en leraren gestuurd, zodat zij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.