Contributienota 2016 digitaal verstuurd

De contributienota voor het seizoen 2016 is vandaag 5 februari naar het bij ons bekende mailadres bestuurd.

Dit als besproken tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering.

Ook wij doen mee aan de steeds verder ontwikkelende digitale wereld.

Wij verzoeken je vriendelijk het contributiebedrag binnen 14 dagen te betalen.