Concept Beleidsplan 2022-2027

Om er voor te zorgen dat continuïteit en de gezondheid van de vereniging gewaarborgd blijft heeft het bestuur er voor gekozen om een beleidsplan op te stellen voor de periode 2022-2027. Het beleidsplan is houvast voor de vereniging waarin beschreven is waar de vereniging voor staat en naartoe gaat.

Een beleidsplan is er voor en van iedereen binnen onze vereniging. Dus een visie die gedragen dient te worden door alle leden. Daarom zal na de recentelijke vaststelling van het concept  door het bestuur dit bespreekbaar worden gemaakt binnen onze leden. Leden kunnen samen met het bestuur openlijk discussiëren over dit plan.

Op 15 december aanstaande is er een inloopavond waar we samen kunnen discussiëren over het concept beleidsplan. Doel is om een gezamenlijk gedragen beleid te formuleren welke we in de ALV op 26 januari 2023 willen laten vaststellen.

Locatie      :       Paviljoen TPC Boshoven
Tijd           :       19:30 uur tot 21:00 uur
Aanmelden :       via mail secretariaat@tpcboshoven.nl aanmelden verplicht en kan tot 10 december.

Het concept beleidsplan is op de volgende manier in te zien:
Inloggen op Mijn TC Boshoven! → info → voor de leden

Namens het bestuur
Bernard Padberg, voorzitter