Algemene ledenvergadering 31 januari 2020

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Tennisclub Boshoven op vrijdag 31 januari 2020

Aanvang: 20:00 uur.
De agenda, notulen vorige vergadering en verslagen commissies zijn te raadplegen op onze website. Klik op deze link (knop “info” “voor de leden”) voor de stukken. Je dient dan wel in te loggen op “Mijn TCB” daar hiermee de stukken enkel voor de eigen leden toegankelijk zijn conform onze Privacy Policy volgens de AVG-wetgeving.

We beginnen stipt om 20:00 uur; Zorg er daarom voor dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent.

Bestuur TC Boshoven