Actie Heerschap Groep

Op zaterdag 18 juni j.l. hadden we onze 1e verkoopactie in het kader van onze sponsorovereenkomst met de Heerschap Groep. Vanaf 8:30 uur startte onze jeugdleden tot 16:00 uur met de verkoop van worstenbroodjes, tompouces en puddingbroodjes.

De verkoop verliep mede door het zeer warme weer iets minder dan verwacht maar uiteindelijk werd er voor € 554,00 verkocht. Een heel mooi resultaat waarvan 50% zijnde € 277,00 naar onze Jeugdcommissie gaat.

De Jeugdcommissie die deze activiteit begeleidde had gezorgd voor een mooie verdeling door de dag met onze jeugdleden.

Complimenten aan onze jeugdleden en de leden van de Jeugdcommissie. Jullie moge zeer trots zijn op wat jullie hebben gepresteerd!