Actie Heerschap Groep

Op 18 juni gaat de jeugdcommissie met andere vrijwilligers de verkoopactiviteit uitvoeren zoals contractueel met onze sponsor Heerschap Groep is overeengekomen.

Plaats van handeling AH Heerschap aan de Boshoverweg. Van 08:30 tot 17:00 uur proberen zij 600 artikelen, bestaande uit worstenbroodjes, tompoezen en puddingbroodjes aan de man te brengen. Een gedeelte van de verkoopopbrengst gaat naar onze jeugdleden. Dus aan alle leden, familie etc kom op 18 juni naar AH Heerschap op Boshoven en koop. Dank jullie wel.