3 trefzekere tekenen dat u een arrogant persoon bent!

Myla Aksentijevic

Niemand wordt graag arrogant genoemd. Bepaalde houdingen kunnen er echter voor zorgen dat we een trots persoon lijken, zonder dat we ons daar zelfs maar van bewust zijn. Als u deze signalen begrijpt, kunt u uw relaties en percepties met anderen verbeteren. Hier zijn er drie onfeilbare tekenen waaruit blijkt dat u een arrogant persoon bent.

1. Je luistert weinig en praat veel

Arrogantie wordt vaak gekenmerkt door een sterke behoefte aan dominantie in een gesprek. Pretentieuze mensen hebben de neiging het woord te monopoliseren, waarbij ze anderen regelmatig onderbreken of onderbreken voordat ze hun straf hebben uitgezeten. Deze houding weerspiegelt een gebrek aan interesse in wat anderen te zeggen hebben en wekt de indruk dat uw mening altijd superieur is.

Kunnen spreken zonder te luisteren

Het is soms moeilijk om te beseffen dat u te veel praat, omdat dit natuurlijk kan lijken, afhankelijk van uw temperament en opvoeding. Het is echter van cruciaal belang dat u zich bewust bent van deze neiging als u wilt voorkomen dat u als arrogant wordt bestempeld. “ Actief luisteren » is een vaardigheid waar je aandacht aan besteedt antwoorden waarheden van anderen zonder deze op uw eigen ideeën en zorgen te projecteren.

 • Let op het verbale en non-verbale taalgebruik van uw gesprekspartner.
 • Laat zien dat je luistert door duidelijke en relevante vragen te stellen.
 • Praat niet alleen over uzelf, vooral als er niet naar u gevraagd is.

2. Je beweert in plaats van vragen te stellen

Arrogante mensen hebben vaak een sterke behoefte om zich superieur aan anderen te voelen. Om dit te doen, presenteren ze hun meningen vaak als absolute waarheden. Arrogantie kan zich in verschillende vormen manifesteren:

 • Het systematisch gebruik van bevestiging in plaats van vragende bewoordingen bij het uiten van uw ideeën.
 • De gewoonte om categorische of dwingende zinnen te gebruiken (bijvoorbeeld: ‘Het is duidelijk dat…’, ‘Het is waar, omdat…’).
 • De neiging om tegengestelde argumenten te verwerpen zonder deze te onderzoeken of het standpunt van de ander te proberen begrijpen.

Leer uw woorden te nuanceren

Om te voorkomen dat u als arrogant wordt ervaren, kunt u leren communicatie te gebruiken die assertief is, maar de mening van anderen respecteert. Hier zijn enkele tips om dit te bereiken:

 1. Gebruik in plaats daarvan zinnen als ‘Ik denk…’ of ‘Naar mijn mening…’ in plaats van uw mening op een gezaghebbende manier te uiten.
 2. Aarzel niet om te vragen vragen wanneer u ergens onzeker over bent, in plaats van iets definitief te zeggen.
 3. Vermijd het systematisch weerleggen van de standpunten van anderen zonder de tijd te nemen om erover na te denken. Geef de voorkeur aan een meer constructieve en open benadering van de dialoog.
3 trefzekere tekenen dat u een arrogant persoon bent!
3 trefzekere tekenen dat u een arrogant persoon bent!

3. Je neemt een neerbuigende houding aan tegenover anderen

Arrogantie kan zich ook manifesteren als een zekere minachting voor andere mensen, impliciet via uw verbale en non-verbale taalgebruik of expliciet via uw daden en woorden. De volgende gedragingen zijn kenmerkend voor een neerbuigende houding:

 • Systematisch het laatste woord willen hebben of een argument willen ‘winnen’;
 • De vaardigheden of ervaring van andere mensen in diskrediet brengen;
 • De prestaties en successen van anderen met onverschilligheid of zelfs minachting behandelen.

Ontwikkel nederigheid en empathie

Om deze neiging tot neerbuigendheid tegen te gaan, is het essentieel om nederigheid en empathie te cultiveren. Hier zijn enkele tips om dit te bereiken:

 1. Erken en waardeer de vaardigheden en prestaties van anderen mensenzelfs als ze minder belangrijk lijken dan die van jou;
 2. Leer jezelf in twijfel te trekken en accepteer dat je mogelijk niet wordt misleid;
 3. Wees begripvol en zorgzaam wanneer u wordt geconfronteerd met de moeilijkheden van anderen, vermijd het bagatelliseren ervan of vergelijk ze met uw eigen successen.

Arrogantie is een persoonlijkheidskenmerk dat de kwaliteit van uw sociale en professionele leven ernstig kan schaden. Door een meer respectvolle, attente en empathische houding aan te nemen tegenover de mensen met wie u omgaat, kunt u niet alleen uw relaties verbeteren, maar ook de manier waarop u wordt gezien veranderen.

Startpagina » Blog » 3 trefzekere tekenen dat u een arrogant persoon bent!