1e uitkomsten Enquête

Via deze links: Dames en Heren kunnen we jullie de 1e uitkomsten van de ledenenquête laten zien.

In de twee overzichten zijn de uitkomsten van de enquête in hoofdlijnen zichtbaar; wie doet wat in de club, hoe vaak doet men dat en een kort waarderingscijfer.

Het moge duidelijk zijn dat de verschillen in de clubbeleving (deelname aan tennisactiviteiten en niet tennisactiviteiten) per leeftijdscategorie groot zijn. Dat uit zich ook door het aantal ingeleverde formulieren af te zetten tegen het aantal leden in de diverse leeftijdscategorieën. Wat we nu wel zien zijn de verschillende behoeftes, die duidelijk gerelateerd zijn aan de leeftijd. Nog Niet te zien zijn hier de grote hoeveelheid vragen, ideeën en suggesties die aangereikt zijn door jullie, waarvoor dank. Die zijn ook verzameld en samengevoegd in een ander overzicht. Met dit overzicht gaat het bestuur na de vakantie aan de slag; die uitkomsten volgen later. Als laatste punt bedanken wij de leden die zich aangeboden hebben om op enige manier vrijwilligerswerk te willen doen in de club.

Deze leden worden door het bestuur nog benaderd; wij als tennisclub hebben er behoefte aan om gebruik te maken van de diensten van deze leden.