Algemene Ledenvergadering 2019
25 januari 2019, 19:45u - 22:00u

De Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Boshoven zal  in 2019 weer plaatsvinden in ons paviljoen.
De agenda, notulen vorige vergadering en verslagen zullen tijdig te raadplegen zijn op onze website.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 25 januari 2018.